• Contributie

  Tijdens de meeste recente ledenvergadering is de contributie vastgesteld op de volgende tarieven. Ingangsdatum is 1-1-2019.

  Genoemde bedragen zijn per maand. 

 • Senioren €   29,00
  Midweek €   22,00
  Junioren €   22,00
  Aspiranten €   17,50
  Pupillen €   16,50
  Kangoeroes €   10,00
  Actief Niet Spelend* €   13,00
  Niet spelend €   11,00
  Gezinscontributie €   55,00
  Donateurs €     5,00
  * Jeu de Boules, Trimmers  
 • Bij vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@kvwageningen.nl

  Banknummer voor contributies: NL64 RABO 0133 9048 81 t.n.v. KV Wageningen