• Historie

  In 2009 bestonden er in Wageningen drie burger-korfbalverenigingen. SKV, SSS en VADA 1925. Het werd steeds duidelijker dat het wenselijk zou zijn om in een stad als Wageningen naar één vereniging te gaan. De belangrijkste redenen waren dat het topkorfbal niveau, dat VADA 1925 op dat moment speelde, moeilijk vol te houden zou zijn op lange termijn door een kleine vereniging. Ook de versnippering op jeugdgebied leidde tot vertrek van talenten bij de Wageningse clubs.

  • In 2009 zijn de korfbalverenigingen in Wageningen gestart met de samenwerking binnen de jeugdafdelingen. Om dat moment hadden zowel SSS als VADA ieder 1½ juniorenteam en door deze teams samen te voegen bleven er 3 in plaats van 2 juniorenteams in Wageningen.
  • In 2010 is deze samenwerking, dankzij het succes van de junioren samenwerking, verder uitgebreid binnen de aspiranten afdelingen.
  • Vanaf juli 2011 zijn alle jeugdige korfballers in samengevoegde teams aan de competities gaan deelnemen. Het doel van deze actie was om het voor de jeugd van Wageningen aantrekkelijker te maken om korfbal te blijven of te gaan spelen. Door de samenvoeging waren we in staat om voor elke leeftijdscategorie meerdere teams te formeren, waardoor een ieder op zijn of haar eigen niveau kon gaan korfballen. Waar het voor de talenten van de verenigingen mogelijk werd in een zo hoog mogelijke klasse te spelen, konden anderen in een iets lagere klasse hun eigen talenten tot ontplooiing brengen. Bewegen en het kweken van sociale cohesie, kenmerkend voor het sporten in verenigingsverband, kwamen zo voor een grote groep jeugdige Wageningers volledig tot hun recht. In dezelfde competitie werden ook de senioren breedte-teams van de drie verenigingen, vooruitlopend op een officiële fusie, al samengevoegd. Ook werd er een overkoepelend bestuur gevormd.
  • In extra ledenvergaderingen bij de verenigingen SSS en VADA 1925 op 28 februari 2011 hebben de leden unaniem ingestemd om naast deze samenwerking binnen de jeugdafdelingen ook gericht naar een complete fusie toe te werken. De leden van SKV Korfbal hadden hier al eerder mee ingestemd.
  • Dit betekende dat de verenigingen zich gingen richten op een complete fusie op 30 juni 2012. Direct werd gestart met samenwerking op commissieniveau en het samenvoegen van het beheer van de veldaccommodaties aan de Dolderstraat en de Hollandseweg.

  Het doel van de fusie was dat qua ledenaantal de vereniging tot de 10 grootste verenigingen van het land ging behoren, zodat we gerust van een korfbalbolwerk in Wageningen zouden kunnen spreken. De fusievereniging zou wat betreft het topkorfbal tot de 20 beste verenigingen van Nederland moeten gaan behoren. Het doel was om structureel op dit niveau te blijven en een promotie naar het hoogste niveau, de Korfballeague, na te streven. De nieuwe vereniging hoopte op medewerking van de Gemeente Wageningen bij het realiseren van een nieuwe accommodatie, omdat het spelen op twee veldaccommodaties niet ideaal was en er in de Eng geen uitbreidingsmogelijkheden waren.

  Vandaag de dag kunnen we, terugkijkend, concluderen dat alle doelstellingen behaald zijn. Vooral sinds de Gemeenteraad op 6 juli 2015, na jaren onderhandelen en na diverse onderzoeken, akkoord ging met de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie aan de Marijkeweg. Op dit terrein hebben we door een nauwe en goede samenwerking tussen Gemeente Wageningen en KV Wageningen ons nieuwe sportcomplex ‘Het Binnenveld’ in de herfst van 2018 gerealiseerd. Ook het clubhuis en de kunstgrasvelden werden in dit plan geïntegreerd. Het complex is volledig circulair gebouwd, meer hierover lees je bij ‘Het Binnenveld’. Onze vereniging voert het beheer van zowel het sportcomplex, het clubhuis als de kunstgrasvelden en de sporthal is inmiddels een sfeervolle thuishal van onze vereniging.

  De historie van de drie clubs SKV, SSS en VADA 1925

  Historie SKV
  SKV – Korfbal is opgericht in 1933 binnen de OMNI-vereniging Sport Kweekt Vriendschap. In 2002 werd deze OMNI-vereniging SKV ontbonden en gingen de voetbaltak, volleybaltak en korfbaltak zelfstandig verder. Vanaf het seizoen 2002/2003 is de korfbaltak een zelfstandige vereniging. Een jaar later kwam de samenwerking met VADA 1925 tot stand, toen SKV – Korfbal het vertrouwde plekje op de Zoom in Wageningen inruilde voor het korfbalterrein aan de Dolderstraat. Het jaarlijkse SKV Zoomkorfbaltoernooi op Tweede Pinksterdag was meer dan 30 jaar heel bekend in Nederland. Meer dan 2000 korfballers kwamen elk jaar op het korfbalfestijn af.

  Historie SSS
  SSS is opgericht op 27 juni 1927 en heeft voor de fusie van de twee korfbalbonden (KNKB en CKB) deelgenomen aan de CKB-competitie. Daarin heeft het eerste team volop in de Hoofdklasse meegedraaid en zelfs eenmaal het Kampioenschap van Nederland behaald. Het veld aan de Hollandseweg werd in 1950 in gebruik genomen. Daarvoor speelde de vereniging o.a. op de Wielerbaan. In 1977 kwam er nog een groot stuk grond (het ‘bovenveld’) bij, zodat het 50-jarig jubileum met een terreinuitbreiding gevierd kon worden. In 1987, bij het 60-jarig bestaan, werd dankzij grote inspanning van de leden een lang gekoesterde wens gerealiseerd: Een eigen clubhuis en de kleedkameraccommodatie werden in gebruik genomen. Een kunstgrasveld met wedstrijdverlichting werd in 2000 gerealiseerd.

  Historie VADA 1925
  VADA 1925, de oudste korfbalclub van Wageningen, werd opgericht op 1 juni 1925. De club heeft in 87 jaar twee grote bloeiperiodes gekend waarin op hoog niveau gekorfbald werd. De eerste periode vond plaats net na de oorlog en duurde tot ongeveer 1960. De tweede periode liep van 1995 tot 2012. In beide periodes groeide de club en werd VADA 1925 bekend door het hele land. Deze bloeiperiodes werden niet alleen gekenmerkt door het korfbal. VADA 1925 stond ook bekend om de nevenactiviteiten die werden georganiseerd, zoals Van Avond Davert Alles en de playbackshow.
  Een mijlpaal in de geschiedenis van de club was de opening van de eigen accommodatie aan de Dolderstraat in 1952. Niet alleen de opening, maar ook de complete vernieuwing van de accommodatie in 1982 was een memorabel moment.