• Missie & Visie

  Onze missie – wat is het bestaansrecht van de KV Wageningen

  • Korfbalvereniging Wageningen is een vereniging die iedere korfballer de mogelijkheid wil bieden op zijn of haar niveau te korfballen. Dat wordt bereikt door te zorgen voor een diversiteit in het korfbalaanbod, variërend van topsport tot breedtesport.
  • De vereniging is erop gericht haar leden ontspanning en plezier te bieden, met name door de ambitie om te presteren.
  • Voor jongeren is de KV Wageningen een aantrekkelijke vereniging omdat de jeugdafdeling een eigen en herkenbare plaats inneemt binnen de vereniging en aansluit bij hun belevingswereld.

  Onze visie – hoe geven we gestalte aan onze missie

  • De vereniging kent een duidelijke bestuurlijke organisatie die makkelijk bereikbaar is voor de leden en transparant is in haar handelen.
  • Er wordt gewerkt aan een klimaat waarin ruimte is voor topsport, breedtesport en nevenactiviteiten.
  • De organisatie is toekomstgericht en professioneel.