• Historie

  In 2009 bestonden er in Wageningen drie burger-korfbalverenigingen. SKV, SSS en VADA 1925. Het werd steeds duidelijker dat het wenselijk zou zijn om in een stad als Wageningen naar één vereniging te gaan. De belangrijkste redenen waren dat het top korfbal niveau, dat VADA 1925 speelde op dat moment, moeilijk door een kleine vereniging op langere termijn zou zijn vol te houden en de versnippering op jeugdgebied leidde tot vertrek van talenten bij de Wageningse clubs.

  • In 2009 zijn de korfbalverenigingen in Wageningen gestart met de samenwerking binnen de jeugdafdelingen. Om dat moment hadden zowel SSS als VADA ieder 1½ juniorenteam en door deze teams samen te voegen bleven er 3 in plaats van 2 juniorenteams in Wageningen.
  • In 2010 is deze samenwerking, dankzij het succes van de junioren samenwerking, verder uitgebreid binnen de aspiranten afdelingen.
  • Vanaf juli 2011 zijn alle jeugdige korfballers in samengevoegde teams aan de competities gaan deelnemen. Het doel van deze actie was om het voor de jeugd van Wageningen aantrekkelijker te maken om korfbal te blijven of te gaan spelen. Door de samenvoeging waren we in staat om voor elke leeftijdscategorie meerdere teams te formeren, waardoor een ieder op zijn of haar eigen niveau kon gaan sporten. Waar het voor de talenten van de verenigingen mogelijk werd in een zo hoog mogelijke klasse te spelen, konden anderen in een iets lagere klasse hun eigen talenten tot ontplooiing brengen. Bewegen en het kweken van sociale cohesie, zo kenmerkend voor het sporten in verenigingsverband, kwamen zo voor een grote groep jeugdige Wageningers volledig tot hun recht. In dezelfde competitie werden ook al de senioren breedte teams van de drie verenigingen, vooruitlopend op een officiële fusie, al samen gevoegd. Ook werd er een overkoepelend bestuur gevormd.
  • In extra ledenvergaderingen bij de verenigingen SSS en VADA op 28 februari 2011 hebben de leden unaniem ingestemd om naast deze samenwerking binnen de jeugdafdelingen ook gericht naar een complete fusie toe te werken. De leden van SKV Korfbal hadden hier al eerder mee ingestemd.
  • Dit betekende dat de verenigingen zich ging richten op een complete fusie op 30 juni 2012. Direct werd gestart met samenwerking op commissieniveau en het samenvoegen van het beheer van de veld-accommodaties aan de Dolderstraat en de Hollandseweg.

  Het doel van de fusie was dat qua ledenaantal de vereniging tot de 10 grootste verenigingen van het land ging behoren, zodat we gerust van een korfbalbolwerk in Wageningen zouden kunnen spreken. De fusievereniging zou wat betreft het top korfbal tot de 20 beste verenigingen van Nederland moeten gaan behoren. Het doel was om structureel op dit niveau te blijven en een promotie naar het hoogste niveau, de Korfballeague, na te streven. De nieuwe vereniging hoopte op medewerking van de Gemeente Wageningen bij het realiseren van een nieuwe accommodatie, omdat het spelen op twee veld-accommodaties niet ideaal was en er in de Eng geen uitbreidingsmogelijkheden waren.

  Vandaag de dag kunnen we, terugkijkend, concluderen dat alle doelstellingen behaald zijn. Vooral sinds de Gemeenteraad op 6 juli 2015, na jaren onderhandelen en na diverse onderzoeken, akkoord is gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie aan de Marijkeweg. Op dit terrein zal de Gemeente een nieuwe sporthal gaan realiseren en zal de KV Wageningen het clubhuis en de kunstgrasvelden in het plan integreren. De sporthal zal ook door de vereniging beheerd gaan worden en als thuishal gaan dienen.

  Doelstelling is om in juli 2017 de nieuwe accommodatie te openen. Om dit te realiseren werken Gemeente en vereniging nauw samen.