• Van de voorzitter: Een grote vereniging …daar is altijd wel wat

  30 mei 2022
 • In de visie/ missie van onze club is opgenomen dat we een open en gastvrije vereniging zijn en verbinden we, ook naast het korfbal, mensen met elkaar. De verhuur van ons sportcomplex is hier een groot onderdeel van en het afgelopen jaar heb je vast gemerkt dat we dit meer en meer doen. Het bijkomende voordeel voor de club is natuurlijk dat we hierdoor inkomsten genereren die we goed kunnen gebruiken.

  Met de opbrengsten/ inkomsten willen we heel graag ons mooie Binnenveld ‘aankleden’, waar vanaf de opening geen geld meer voor was. Denk aan mooie planten in het clubhuis, het businesshome professionaliseren, het talud tussen het boven- en beneden terras mooi beplanten, bewegwijzering gastvrijer maken.

  Daarnaast willen we graag de luchthal realiseren, we willen de jeugdopleiding professionaliseren, de jeu de boules baan verbeteren en de korfbalvelden blijven optimaliseren. Helaas lukt dit niet zonder geld.

  Wellicht moeten we jullie wel meer meenemen in wat we doen en waar we mee bezig zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld onlangs akkoord gegeven om een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen voor het clubhuis, hebben we gesponsord bij de entree en busreizen voor de laatste uitwedstrijden (zaal) van het 1e en zijn we voornemens om een grote activiteit voor alle jeugd te organiseren (en hiermee bedoel ik niet de kampen die al gepland staan:).  

  Als het gevoel heerst dat de verhuur belangrijker wordt dan de gastvrijheid voor onze leden, wil ik dat zeker niet bagatelliseren, maar bij deze wil ik wel graag aangeven dat dit absoluut niet het geval is. Onze leden staan altijd voorop. Mijn vraag of oproep is dan alleen, als dit gevoel ook bij jou heerst, kom bij ons en vraag om uitleg. Zo hebben wij ook de kans om bepaalde keuzes toe te lichten en wellicht begrijp je het dan beter. Of niet, maar ook dat is dan natuurlijk goed.

  In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden alle cijfers verantwoord, maar niet alles is in geld uit te drukken. We zijn inmiddels een grote vereniging en in mijn ogen té groot om het niet professioneel te managen. Doen we dan altijd alles goed als bestuur? Nee, natuurlijk niet… maar alles wel altijd met de beste intenties om de club vooruit te brengen. Laten we met elkaar blijven praten en ons blijven realiseren dat we allemaal vrijwilliger zijn.

  We hebben ook nog steeds maandelijks ons inloop’uurtje’ voordat de bestuursvergadering begint (elke 1e woensdag van de maand). Aanstaande woensdag toevallig niet, deze is verplaatst naar 8 juni. Kom gerust langs als je vragen/ opmerkingen hebt, je bent van harte welkom!

  Wendy (voorzitter@kvwageningen.nl)