• Update blaashal

  2 mei 2024
 • Beste leden,
   
  Graag informeren wij jullie over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het blaashal project.
   
  We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opstellen van een businessplan, waarbij we ondersteuning hebben gekregen van een extern bedrijf en input hebben verzameld vanuit onze eigen projectgroep. Het opstellen van dit plan heeft meer tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk gepland, maar we zijn ervan overtuigd dat we een solide plan hebben neergelegd.
  We hebben een afspraak gehad met de gemeente en het cijfermatige businessplan besproken. De conclusie was dat het plan er in basis goed uit ziet waardoor we de volgende stap kunnen zetten: het businessplan, naast cijfers, ook onderbouwen door het schriftelijk uit te werken. Wij gaan het businessplan + rapport delen met de gemeente én bij banken voorleggen om te beoordelen of het financieel haalbaar is binnen de gestelde kaders. Verder zal de gemeente, als ze positief op het plan reageren, alvast intern het vergunningentraject gaan opstarten om de tijd goed te benutten.
  Wanneer we een positief bericht van de bank ontvangen, plannen we een extra ledenvergadering in. Tijdens deze vergadering zullen we de plannen presenteren, samen met een uitleg over de financiële aspecten en de constructie van de blaashal. We zijn optimistisch over de levensvatbaarheid en betaalbaarheid van het plan, maar realiseren ons dat we afhankelijk zijn van zowel de gemeente als de bank.
   
  Wat een tegenvaller is, is dat het niet haalbaar is om de blaashal dit jaar te realiseren. Het proces vergt zorgvuldige stappen, waardoor de planning is uitgelopen. De deadline voor het bestellen van de hal is vastgesteld op 1 juni en we moeten wachten op groen licht van de gemeente voordat we verdere stappen kunnen ondernemen. Daarnaast is de subsidiepot in Den Haag voor dit jaar leeg en zonder die subsidie is het sowieso financieel niet haalbaar.
   
  Desondanks zetten we ons in om al het benodigde papierwerk dit jaar af te ronden, zodat we volgend jaar snel kunnen handelen zodra alle partijen akkoord zijn. We begrijpen de teleurstelling over het uitstel, maar vragen jullie om positief te blijven en elkaar te helpen in de eventuele bezettingsproblemen van de hal tijdens het zaalseizoen. We gaan er samen het beste van maken.
   
  We kijken uit naar de mogelijkheid om dit jaar die extra vergadering te kunnen organiseren en gezamenlijk een besluit te nemen over deze fantastische kans om een extra hal te realiseren.
   
  Het bestuur