• Vertrouwenspersonen

  In de missie van Korfbalvereniging Wageningen staat:
  Korfbalvereniging Wageningen is een vereniging die iedere korfballer de mogelijkheid wil  bieden op zijn of haar niveau te korfballen. Dat wordt bereikt door te zorgen voor een diversiteit in het korfbalaanbod, variërend van topsport tot breedtesport.

  De vereniging is erop gericht  haar leden ontspanning en plezier te bieden, met name door de ambitie om te presteren. Voor jongeren is de KV Wageningen een aantrekkelijke vereniging omdat de jeugdafdeling een eigen en herkenbare plaats inneemt binnen de vereniging en aansluit bij hun beleveniswereld.

  Een veilig klimaat vinden we dus belangrijk.
  Het kan zijn dat je jezelf in bepaalde situaties niet prettig voelt. Als je twijfelt of iets met verkeerde bedoelingen wordt gedaan. We denken hierbij aan ongewenste situaties zoals ongepast taalgebruik, uitschelden, (sexuele) intimidatie,  of (seksueel) misbruik.

  Als je dit niet zelf kunt of durft te bespreken met die persoon maak dan een afspraak met ons. Je kunt ook een afspraak maken als je denkt dat iemand anders slachtoffer is.

 • Wie zijn wij?

  LidRolMobielFoto
  Pes, HennieLid
  Stroband, JaapLid
 • Hoe gaat het :

  1.  Je kunt ons aanspreken of mailen op vertrouwenspersoon@kvwageningen.nl.
  2. We maken binnen 5 dagen een afspraak voor een gesprek.
  3. Je bespreekt de situatie met ons. Het gesprek is vertrouwelijk. We maken een stappenplan. In het stappenplan staat wie wat gaat doen en wanneer we evalueren.
  4. Twee aangewezen leden van het bestuur krijgen altijd een bericht over de melding. We kunnen, op jouw verzoek,  je melding en het stappenplan anoniem met hen bespreken.

  Let op: Het bestuur is in bepaalde gevallen verplicht de anonimiteit op te heffen. Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van één of meer leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

  Een melding kan van dien aard zijn dat de oplossing met de betrokken personen intern, binnen de club, kan worden opgelost. Als dit om een bepaalde reden niet mogelijk is, kan doorverwezen naar externe instanties, zoals vertrouwenspersonen en adviseurs van het NOC-NSF, vertrouwenspersonen van de KNKV, Maatschappelijk werk, huisarts of politie.

  KV Wageningen volgt het protocol “Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie” protocol NOC-NSF opgesteld door het NOC-NSF. KV Wageningen gaat er vanuit dat de aangever van een melding op de hoogte is van de inhoud van dit protocol.