• Wat doet de Jeugd TC

  Onze missie

  Het centrale uitgangspunt van het technisch beleid bij de jeugd is het verhogen van het totale korfbalniveau. Dit willen we bereiken door iedere jeugdspeler zo veel mogelijk in staat te stellen tot het bedrijven van de korfbalsport op zijn of haar eigen niveau, waarbij plezier en ontspanning van wezenlijk belang zijn.

  Bij alle jeugdspelers is de centrale vraag: "wat moeten ze aanleren?" Het draait natuurlijk allereerst om het verbeteren van technische korfbalvaardigheden, maar ook het ontwikkelen van sociale vaardigheden staat voor ons centraal.

  (Basis Techniek & Volgorde van aanleren )

  Uitgangspunten van beleid

  Per onderdeel van het technisch beleid leggen we kort enkele uitgangspunten vast, met daaraan gekoppeld een organisatie opzet of procedure voor de uitvoering van dat onderdeel. De volgende uitgangspunten zijn vastgesteld:

  Organisatie

  De trainers en coaches hebben een spilfunctie binnen de technische jeugdorganisatie. Zij spelen een belangrijke rol in zowel het aanleren van technische vaardigheden als van sociale competenties. Dank zij hen kunnen de jeugdspelers op zaterdag hun wedstrijd spelen en tijdens de trainingen aan de slag gaan om hun korfbalvaardigheden te verbeteren. Zij zijn voor zowel de spelers als hun ouders het eerste aanspreekpunt binnen de jeugdafdeling van KV Wageningen.

  Daarnaast zijn ook de teamouders onmisbaar. Zij hebben vooral een regelfunctie. Zo wordt het vervoer naar uitwedstrijden en het wassen van de sporttenues door hen geregeld. Ook hebben zij een taak bij het huldigen van kampioenen. (Handleiding teamouder)

  Organisatorisch is een belangrijke taak weggelegd voor de teamcoördinatoren. Zij zijn eerst verantwoordelijke voor een groep teams en aanspreekpunt voor het technisch kader.

  De Jeugd Technische Commissie (JTC) is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdafdeling. De commissie coördineert alle organisatorische zaken, geeft vorm aan het technisch beleid en bewaakt de uitvoering. Coördinator van de JTC is Arjen van Dee, de overige leden zijn teamcoördinatoren en het bestuurslid Technische Zaken. Een belangrijke rol bij de vormgeving en uitvoering van het technisch beleid is weggelegd voor de stuurgroep Technisch beleid. Arjen van Dee heeft de regie van deze groep in handen.

  Wij zijn te bereiken onder het mailadres : jeugdtc@kvwageningen.nl