• Uitgangspunten en organisatie oefenwedstrijden
  1. Voorafgaande aan de najaarscompetitie (1e helft veld) en zaalcompetitie spelen alle jeugdteams in ieder geval één oefenwedstrijd. De wedstrijdteams spelen ook een oefenwedstrijd ter voorbereiding op de tweede helft veldcompetitie. Bij de breedteteams wordt geïnventariseerd of daar behoefte aan is.
  2. Oefenwedstrijden worden gespeeld tegen teams van andere verenigingen.

  Organisatie:

  1. De oefenwedstrijden worden in principe op zaterdag gespeeld, bij uitzondering op een doordeweekse avond.
  2. Tegenstanders moeten van gelijkwaardig niveau zijn.
  3. In de jaarplanning worden de zaterdagen vastgelegd waarop oefenwedstrijden gespeeld worden, zodat spelers en ouders daarmee vroegtijdig rekening kunnen houden.
  4. Ongeveer de helft van de te spelen wedstrijden wordt thuis ingepland.
  5. Voor breedteteams wordt gezocht naar tegenstanders op rijafstand van ten hoogste ongeveer drie kwartier. Als daarbinnen geen tegenstander gevonden kan worden, wordt overlegd met de betreffende coördinator en/of trainer-coach of verder gezocht gaat worden naar een tegenstander op grotere rijafstand.
  6. Het regelen van oefenwedstrijden is een aparte taak met de volgende taakomschrijving:
  • Je zoekt tegenstanders en handelt uitnodigingen van andere verenigingen af, rekening houdend met de vastgestelde uitgangspunten voor oefenwedstrijden.
  • Je communiceert het speelschema naar spelers, ouders, trainers en coaches/begeleiders.
  • Je regelt scheidsrechters.
  • Je communiceert het speelschema van thuiswedstrijden naar betrokken derden (kantinecommissie, veld/zaalbeheerder).

  versie vastgesteld 23.12.2017