• Meer over JAV: agenda & aanmelden

    15 dec 2020
  • Iedereen heeft vorige week een mail ontvangen van bestuur@kvwageningen.nl over de Jaarlijkse Algemene Vergadering van maandag 21 december, aanvang 20:00 uur. Deze vergadering zal online plaatsvinden via MS Teams en je kunt je hiervoor nog aanmelden via deze link. Wat staat er op de agenda?