• Arbitragebeleid KV Wageningen

  Binnen onze vereniging gaan we nu (mei 2017) vaart maken met een beleid rond arbitrage. De arbitragecommissie zal alles wat hiermee te maken heeft begeleiden en het bestuur heeft het voorstel van de commissie goedgekeurd.

  De afgelopen twee jaar heeft de arbitrage beperkte aandacht gekregen, maar het is van belang voldoende en gekwalificeerde scheidsrechters te hebben.

  Als vereniging heb je de plicht, op basis van het aantal teams dat deelneemt aan het wedstrijdkorfbal, zelf KNKV scheidsrechters te leveren. Daarbij komt ook dat je per twee KNKV scheidsrechters een KNKV beoordelaar of een KNKV beoordelaar/waarnemer moet leveren. Op dit moment zijn er een aantal scheidsrechters en beoordelaars van onze club actief in dit gebied, maar toch ontkomen we niet aan boetes.

  Verder is het van belang om de arbitrage van alle thuiswedstrijden die niet onder wedstrijdkorfbal vallen op een kwalitatief goed niveau te hebben en te behouden. In het kader van het arbitragebeleid van de KNKV moeten alle wedstrijden (ook breedtekorfbal) geleid worden door een gecertificeerde scheidsrechter (jeugd- en/of verenigingsscheidsrechter). Hier voldoet de KV Wageningen momenteel bij lange na niet aan. Praktisch alle wedstrijden worden gefloten door niet-gecertificeerde scheidsrechters.

  Er zijn, binnen de KNKV, afspraken gemaakt dat alleen scheidsrechters met een spelregel certificaat fluiten. Door invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) gaat hierop in de nabije toekomst controle uitgevoerd worden. Dit gaat in de toekomst dus gevolgen geven als we niet voldoen aan die eisen.

  Het KNKV wil met ingang van seizoen 2018-2019 het spelregel certificaat (van de zogenaamde KorfbalmasterZ (spelregelkennis cursus)) koppelen aan de digitale spelerskaart voor spelers van 14 t/m 19 jaar. Senioren volgen een seizoen later. Dit is ter voorbereiding van het alleen laten fluiten van wedstrijden door een scheidsrechter met een spelregel certificaat.

  Binnen onze vereniging willen we de certificering van de spelers van 14-19 jaar en alle andere spelende leden al afronden in het seizoen 2017-2018. Dit seizoen (mei 2017) zullen we al starten met de spelers van A3 en A4. Het nieuwe seizoen starten we dan met A1, A2 en de B-teams. Daarna volgen de senioren.

  Deze acties zijn nodig om:
  a) Boetes en puntenmindering te voorkomen.
  b) Door beheersing van de spelregels met meer zekerheid te kunnen fluiten.

  Het spelregel certificaat van de cursus kan behaald worden door na een spelregel avond via een website antwoorden in te voeren. Men hoeft dus niet naar een andere locatie toe, het kan vanuit onze kantine.

  Er zal de komende tijd veel meer nieuws komen van de arbitragecommissie. Er komt een speciale pagina op onze website waar jullie alles kunnen volgen.

  Dit initiatief zal ook niet vrijblijvend zijn. We zullen als bestuur dit opnemen in het nieuwe vrijwilligersbeleid waar o.a. verplichtingen in zullen worden opgenomen. De spelregel certificering zal in de komend jaarvergadering vooruitlopend daarop in stemming worden gebracht.

  Het is voor onze vereniging van levensbelang dat dit initiatief zal slagen. Want grote boetes zijn natuurlijk heel erg onwenselijk en als onze prestatieteams ook nog eens punten in mindering krijgen omdat we niet aan de verplichtingen voldoen hebben we als vereniging wel een hele grote uitdaging om op het gewenste niveau te blijven spelen.

  We hopen dat jullie allemaal het belang van deze acties inzien en we zo een goede situatie op scheidsrechters gebied kunnen creëren.

  Namens de Arbitrage Commissie:

  Hans de Jong
  Henri van Holland
  Gertjan Ruijsch

  Namens het KV Wageningen bestuur:
  Gertjan van Leeuwen (Voorzitter)